Fungi-Plex Kit

Új módszer 6 mikotoxin párhuzamos mérésére

 

A változékony időjárás, a nem megfelelő módon alkalmazott agrotechnika és a termények helytelen tárolása kedvezhet egyes penészgombák és az általuk termelt toxikus metabolitok előfordulásának, felhalmozódásának a gabona alapú élelmiszerekben és takarmányokban. A mikotoxinok extracellulárisan elválasztott másodlagos anyagcseretermékek, számos ismert élettani és pathológiai hatással rendelkeznek, melyek a mezőgazdasági állatállományt vagy az emberi populációkat is károsíthatják. Az irodalmi adatok szerint hazánkban a leggyakrabban előforduló releváns mikotoxinok a Deoxynivalenol (DON), T2, Fumonizin B1 (FB1), Zearalenon (F2), Aflatoxin B1 (AB1) és az Ochratoxin A (OTA).


A Fungi-Plex Kit (a későbbiekben Kit) az első olyan áramlási citometriás, mikrogyöngy mérési eljáráson alapuló, mikotoxin detektálás, amely egyidejűleg akár 6 különböző mikotoxin (DON, T2, F2, FB1, OTA és Aflatoxin B1) költséghatékony, kvantitatív analízisére alkalmas különféle gabonafélékből. Az SFH által kidolgozott Kit a detektálási tartománya és érzékenysége miatt alkalmas a fogyasztói csoportoknak szánt takarmány és élelmiszer (minták) mikotoxin koncentrációinak megbízható meghatározására. Rutinszerű alkalmazásával egy élelmiszerbiztonsági laboratórium vagy mérőállomás akár napi több száz mintát is megmérhet. A Kit-ben alkalmazott technológia megoldást jelenthet a mintavételezésből adódó hibák csökkentésére is, és a Kit idő és költséghatékonysága megengedi nagyobb mintaszám elemzését. A felhasználók számára egyedi flexibilitás lehetőségét biztosít, hiszen lehetőség nyílik – a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével –, hogy a felhasználó maga válassza ki a számára szükséges monoplex (1-1 mikotoxin mérésére alkalmas) vagy akár 2-6 toxinokból álló multiplex “toxin-összeállítást”. A felhasználó eldöntheti, hogy a (labor) felszerelése függvényében a minta előkészítés és mérés tesztcsőből, vagy 96 cellás mikrotiter lemez alkalmazásával történjen.

A módszer lényege, hogy kisméretű, eltérő fluoreszcens tulajdonságú mikrogyöngyök felszínére egy időben különböző mikotoxin (antigén) felismerő specifikus antitesteket viszünk fel, amelyek a mérendő mikotoxinokkal vagy a fluoreszcens festékkel jelölt standardokkal az affinitásuknak megfelelően specifikusan kötődnek (az un. kompetitív ELISA típusú eljárás elvén). A kötődéskor kialakult (fluoreszcens) komplexumot áramlási citométerben detektáljuk, az un. riporter fluoreszcenciát meghatározzuk, mely a gyöngyökre felvitt antitestekre specifikus jelölt és jelöletlen mikotoxin koncentrációk függvénye, és megfelelő hullámhosszokon jól azonosítható jelnagyságokat eredményez. A lehetőséget a mikotoxinok szimultán mérésére a fluoreszcens festékekkel megkülönböztetett mikrogyöngy halmazokkal (klaszterekkel) biztosítjuk. A klaszterek azonosítására és a kvantitatív/kvalitatív értékelésre egy számítógépes szoftvert (FCAPArray) fejlesztettünk és validáltunk.

A Kit alkalmazásának köszönhetően az ELISA vagy egyéb mérési eljárásoknál stabilabb jelerősség és nagyobb érzékenység érhető el. A Kit mérési eredményei az előzetes összehasonlításokban a költségesebb, munkaigényesebb referenciamódszer (HPLC) eredményeivel is jól korreláltak.

A Kit tovább fejleszthető, és akár más, az egészségkárosodás szempontjából kockázatot jelentő komponensek (antibiotikumok, hormonok, genetikailag módosított organizmusok, stb.) detektálására is alkalmas lehet.

 

Comments are closed.