Felhívás HCS mikroszkópos együttműködésre

 

Örömmel jelentjük be, hogy a Soft Flow Hungary Kft. a közelmúltban vásárolt egy HCA (High Content Analysis) vizsgálatokra alkalmas mikroszkóp rendszert. Jelenleg (tudomásunk szerint) a mi Olympus scan^R platformunkon kívül csak kettő (zárt rendszerű) HCS készülék működik az országban.

A HCS a molekuláris és sejtbiológia eszköztárát és módszereit kombinálja az automatikus, nagy felbontású fény- és/vagy fluoreszcens mikroszkópiával. A módszer segítségével a flow citometriához hasonló statisztikai sokaságon, tehát nagyszámú sejten, organellumon tudunk sorozatfelvételeket készíteni. A rögzített képeken sokféle kvantitatív morfológiai, morfometriai módszerrel és/vagy a fluoreszcens képek sokrétű analízisével a flow citometriában megszokott Flow Cytometry Standard (FCS) adatfájlt tudunk képezni, amelyek a flow citométeres eredményekhez hasonló módszerekkel értékelhetők. A módszer fontos eleme az a képanalízis szoftver, amely a rögzített képekből a digitalizált adatfájlokat előállítja. Az adatok a legtöbb flow citometriás analízis szoftverrel (pl. a mi CellCap szoftverünkkel) is értékelhetők, elemezhetők. A HCA módszer kiemelkedő előnye a flow citometriával szemben, hogy minden egyedi mérési pontot vissza tudunk vezetni arra a vizsgált sejtre/organellumra, amelyből az adat származik.

A HCS méréseket tipikusan sejttenyésztő plate-eken, fixált mintákon végezzük, de a készülék alkalmas tárgylemezek vizsgálatára is. Az alkalmazások köre rendkívül széles (pl. morfológia, felületi marker analízis, kolokalizáció, sejtciklus analízis, internalizáció, transzlokáció, apoptózis, stb.).

Meggyőződésünk, hogy a HCS alkalmazása az immunológiai kutatások területén (is) jó publikációs lehetőséggel bír!

A HCA alkalmazására két területen keresünk egyetemi, kutatóintézeti partnereket:

  1. Szolgáltatást nyújtunk: lemérjük és kiértékeljük az Ön kísérletei mintáit, amelyeket sejttenyésztő edényeken/hordozókon vagy tárgylemezeken juttat el hozzánk. Szívesen közreműködünk a kísérletek megtervezésében.
  2. Közös assay fejlesztés: A gyógyszerkutatásban és fejlesztésben alkalmazható eljárások fejlesztéséhez, a gyakorlatban történő alkalmazásokhoz keresünk partnereket. Az alkalmazások bevételeiből részesedést fizetünk.

Kérjük, hogy a részletek egyeztetésére és megtárgyalására keressék munkatársainkat: Nagyéri György, PhD, gyorgy.nagyeri(kukac)softflow.com.

Tisztelettel:

Dr. Czéh Árpád
Dr. Nagyéri György
igazgatóhelyettes
laborvezető
Dr. Lustyik György
igazgató

Javasolt irodalom:

  1. Joseph M.  Zock (2009) Applications of High Content Screening in Life Science Research (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841426/)
  2. William Buchser, et al.. (2012) Assay Development Guidelines for Image-Based High Content Screening, High Content Analysis and High Content Imaging. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK100913/)

 

Comments are closed.