Hazai és nemzetközi pályázatok

GOP-0201

Nagyfelbontású (HCS) esszé platform kialakítása toxikológiai és gyógyszerhatás vizsgálatok céljára

 • kedvezményezett neve: SOFT FLOW HUNGARY Kutató Fejlesztő Kft.
 • kedvezményezett székhelye: 7628 Pécs, Kedves u. 20.
 • projekt azonosítószáma: GOP-1.1.1-09/1-2010-0201
 • projekt időtartama: 2011.03.01 – 2013.11.30
 • projekt költségvetése: 350 003 018 Ft, ebből támogatás: 252 001 773 Ft
 • támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
 • közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Bp., Váci út 83.)
 • hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, http://www.nfu.hu/ MAG Zrt. http://magzrt.hu/

A modern mikroszkópos és automatizált sejtanalitikai technikák a legutóbbi években különös jelentőséget kaptak a farmakológiai és toxikológiai hatások elemzésében. Az élő sejtekben végzett vizsgálatokon alapuló nagyfelbontású módszerek (high-content screening, HCS) lehetővé teszik a sejtfolyamatok kombinált, összetett, multiparaméteres vizsgálatát, mind a kémiai, mind a genetikai típusú behatások követését. A sejten belüli molekuláris gyógyszer-targetek feltérképezése, beleértve a fehérjék sejten belüli mozgását, eloszlását, funkcionális változásait, új lehetőségeket teremtenek a gyógyszerkutatásban és toxikológiában. A projekt célja olyan technológiai platform létrehozása, amely gyógyszerek és különböző toxikus anyagok celluláris hatásainak nagyfelbontású, ugyanakkor nagykapacitású, in vitro monitorozására alkalmas.

A projekt részletes leírása:

1. Módszereket adaptálunk és dolgozunk ki a sejtpusztulás követésére, különösen az apoptózis vizsgálatára farmakológiai és toxikológiai behatásokat követően. Fluoreszcens reagensek segítségével mind áramlási citometriás, mind multi-well plate rendszerben komplex követési rendszert alkalmazunk az élő ill. elpusztult sejtek számának, a korai apoptózis, a mitokondriális aktivitás-változás és a kaszpáz aktivitás nagyfelbontású és nagykapacitású követésére. Új technikát állítunk be a gyors membrán-lipid változások követésére.

2. Sejtalapú vizsgáló módszereket állítunk be a toxikológiában igen fontos ioncsatornák vizsgálatára. A szívizomban alapvető funkciót ellátó két kálium csatorna (KCNQ1 és hERG) toxikológiai vizsgálata ma a gyógyszerfejlesztések kötelező lépése. A vad típusú és mutáns csatorna fehérjéket modellsejtekben lentivirális rendszerrel kifejeztetjük, nagykapacitású funkcionális vizsgálatukra fluoreszcens festék detekción alapuló módszereket állítunk be. Az ioncsatornák humán farmakológiai elemzése érdekében a kifejeztetést májsejt modellben (HepG2) is elvégezzük, ahol a gyógyszerek vagy toxinok metabolitjainak hatásai is tesztelhetővé válnak.

3. Nagyfelbontású esszéket alakítunk ki az emberi őssejtek differenciálódásának követésére és az őssejtekben fellépő toxikus hatások vizsgálatára. Immunfestési módszereket új, nagyfelbontású citometriás rendszerben alkalmazunk, amely lehetővé teszi, hogy a differenciálódott sejteken többszempontú gyógyszerteszteléseket végezzünk. Az őssejtekből létrehozható porc, zsír, csontszövet, idegsejt és szívizom preparátumokat részletesen jellemezzük alapvető farmakológiai és toxikológiai vonatkozásokban.

4. A membránfehérjék sejten belüli sorsának követésére alkalmas kombinált vizsgálatokat állítunk be. Alkalmazzuk az ABCG2 multidrog transzporter zöld fluoreszcens fehérjével (GFP) fúzionált formáját, valamint az ABCA1 koleszterin transzporter fehérje sejtfelszíni követésére alkalmas változatát. A kifejlesztendő HCS esszékben lehetővé válik mind daganatsejtekben, mind őssejtekben a fehérjék vándorlására ható gyógyszerfejlesztés vizsgálatok elvégzése. Ehhez kapcsolódóan fluoreszcens festék-transzport mérést állítunk be az ABCG2 multidrog transzporter vizsgálatára, kombinált lokalizációs és transzport mérési rendszert alkalmazunk a daganat-gyógyszerekkel szemben fellépő rezisztencia előrejelzésére. A projektben nagykapacitású HCS berendezés beszerzését is tervezzük, így a kidolgozott módszerek a farmakológiai és toxikológiai vizsgálatokban közvetlen szolgáltatási felhasználást kapnak. A fejlesztő cég által végzett gyógyszerfejlesztési és toxikológiai szolgáltatások, valamint a módszerek átadásáért kapott jogdíjak várhatóan jelentős bevételt eredményeznek. Az elkészült riporter sejtvonalak önmagukban is jelentős kereskedelmi értéket képviselnek, amely a ráépülő HCS platform alapján tovább növekszik. A modern technológiai területen elvégzett hazai fejlesztés nemzetközi szinten is élvonalbeli hasznosítási lehetőségeket nyit meg.

 

Megvalósított pályázatok

GOP-0049

Multiplex mikroanalitikai kitek és eljárások fejlesztése biológiai, diagnosztikai és élelmiszerbiztonsági vizsgálatokhoz

 • kedvezményezett neve: A SOFT FLOW HUNGARY Kutató Fejlesztő Kft.
 • kedvezményezett székhelye: 7628 Pécs, Kedves u. 20.
 • projekt azonosítószáma: GOP-1.1.1-09/1-2008-0049
 • projekt időtartama: 2008.04.01 – 2011.11.30
 • projekt költségvetése: 362 741 000 Ft, ebből támogatás: 228 215 000 Ft
 • támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
 • közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Bp., Váci út 83.)
 • hiperhivatkozások: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, http://www.nfu.hu/ MAG Zrt. http://magzrt.hu/

A projekt rövid leírása:

K+F eredményeinkre alapozva mikrogyöngy alapú multiplex analitikai eljárások és forgalmazható kitek fejlesztését és új “molecular imprinting” eljárás bevezetését tervezzük mikotoxinok, HIV/AIDS-hez kötődő fertőzések, madár citokinek és tumor markerek kimutatására. A technikai és személyi feltételekkel rendelkezünk, a saját forrást az egymillió USD-t megközelítő szerződéses bevételeink biztosítják. A piaci értékesítést világcégekkel meglévő kapcsolataink és saját webáruházunk révén valósítjuk meg.

BIO SURF

Szintetikus peptidek alkalmazása specifikus sejtadhéziós felületek, implantátum bevonatok előállítására

 • kedvezményezett neve: A SOFT FLOW HUNGARY Kutató Fejlesztő Kft.
 • kedvezményezett székhelye: 7628 Pécs, Kedves u. 20.
 • projekt azonosítószáma: TECH_08-A1-2008-0276 “BIO SURF”
 • projekt időtartama: 2008.09.01 – 2011.08.31
 • projekt költségvetése: 103 167 000 Ft, ebből támogatás: 82 067 000 Ft
 • támogató szervezet: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (1117 Bp., Neumann János u. 1/C)
 • közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Bp., Váci út 83.)
 • hiperhivatkozások: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, http://www.nih.gov.hu/ MAG Zrt. http://magzrt.hu/

A projekt rövid leírása:

1. Szelektív sejt-adhezív peptid-konjugátumok tervezése, szintézise

2. Optikai hullámvezető elven működő eszközök és eljárások a biológiai anyag – szilárd felület határzónában zajló kölcsönhatások elemzésére

3. Sejt-reakciók elemzése a kialakított felületeken

4. Eszközök és eljárások adhézió-alapú sejt válogatásra

5. Őssejtek, csontképző sejtek szaporodása és differenciálódása modell-felületeken

6. Peptid-konjugátumokkal bevont implantátum-felületek előállítása; szelektív sejt-letapadás és sejt-fejlődés igazolása az új implantátum-felületeken

Baross-6-2005-0016 – OMFB-01217/2006

Zoónozisok (pl. influenza) pandémiás szétterjedésének tanulmányozására szolgáló immunanalitikai módszer és reagenskészlet fejlesztése

A projekt rövid leírása:

A program alapja az un. multiplex mikrogyöngy mátrix technológia. A tervezett analitikai eljárások multiplex méréseket tesznek lehetővé, egyidejűleg több madár citokin kvantitatív elemzésére alkalmasak. A projekt megvalósításához Pécsett modern sejtanalitikai és biotechnológiai laboratóriumot alapítottunk, amelynek fejlesztése műszeres sejtanalitikai, mikrokémiai és biofizikai irányba valósult meg.

Mikrogyöngy alapú multiplex vizsgálati eljárások fejlesztése élelmiszerek és mezőgazdasági termékek mikotoxin szennyezettségének mérésére

projekt rövid leírása:

E fejlesztési programmal a cég a sejtanalitika, a humán és állatorvosi labordiagnosztika egy ígéretes területén folyó nemzetközi versenybe kapcsolódott be. A program alapja az un. multiplex mikrogyöngy mátrix technológia. A tervezett analitikai eljárások multiplex méréseket tesznek lehetővé, egyidejűleg akár tucatnyi toxikus szennyeződés kvantitatív elemzésére alkalmasak. A projekt megvalósításához Pécsett modern sejtanalitikai és biotechnológiai laboratóriumot alapítottunk, amelynek fejlesztése műszeres sejtanalitikai, mikrokémiai és biofizikai irányba valósult meg.

IKTA-068

Számítógépes programcsomag fejlesztése “multiplex microbead assay” eredményeinek kiértékelésére

A projekt rövid leírása:

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága és Alapkezelő Igazgatósága (OMFB) támogatásával befejezett informatikai fejlesztési projekt

BIO-106

Antitest kompeticiós teszt (AKT) P-glikoprotein konformáció-függő kvantitativ kimutatására és annak hematológiai diagnosztikai alkalmazása

A projekt rövid leírása:

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága és Alapkezelő Igazgatósága (OMFB) támogatásával befejezett “Biotechnológia” fejlesztési projekt

BIO-113

A csontritkulás hisztaminfüggő pathomechanizmusának, diagnosztikájának és megelőzésének kutatása molekuláris genetikai és immunológiai megközelítéssel a magyar populációban; új biotechnológiai eljárás kifejlesztése

A projekt rövid leírása:

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága és Alapkezelő Igazgatósága (OMFB) támogatásával befejezett “Biotechnológia” fejlesztési projekt

ALK-036

Orvos-biológiai diagnosztikai módszerek, kitek fejlesztése multiplex mikrogyöngy assay (MMA) technológia alkalmazásával. MMA technológia fejlesztése genomikai és proteomikai alkalmazásokra

A projekt rövid leírása:

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága és Alapkezelő Igazgatósága (OMFB) támogatásával megvalósuló “Alkalmazott K+F” projekt

SBIR

Genomic Application of Suspension Array Technology

A projekt rövid leírása:

A “Small Business Innovation Research” pályázat keretében a National Institute of Health (USA), National Cancer Institute támogatásával új CBA (Cytometry Bead Array) technológiák és adatkezelő szoftverek fejlesztését végezzük Madisonban (Wisconsin, USA) a University Research Parkben kialakitott biotechnológiai laboratóriumban. A Soft Flow, Inc. Minneapolis cég által megvalósitott pályázati projekt célkitüzései:

 • új, biológiai mikrogyöngy rendszer fejlesztése,
 • mikrogyöngy alapú kit-rendszer kifejlesztése gén expressziós mintázat tesztelésére,
 • “DNA binding protein (DBP) profiling test” fejlesztése, valamint
 • nem-parametrikus bioinformatikai rendszer fejlesztése klaszteranalitikai és mesterséges intelligencia eszközök alkalmazásával CBA eredmények értékelésére.

CSI-006/2004.

Biotechnológiai kutató labor kialakítása mikrogyöngy alapú humán diagnosztikai és állategészségügyi eljárások, kitek fejlesztésére

A projekt rövid leírása:

A pályázat támogatásával, hozzávetőleg 70-75% saját forrás felhasználásával, a “Lab on Beads™” projekt részeként egy modern biotechnológiai kutatólabort hoztunk létre Pécsett. A laboratóriumban olyan kutatás-fejlesztési programokat tudunk megvalósítani, amelyekkel a sejtanalitika, a humán és állatorvosi labordiagnosztika egyik legígéretesebb területén folyó versenybe, a multiplex mikrogyöngy mátrix technológiával működő mikroanalitikai kitek fejlesztésébe tudunk bekapcsolódni.

GVOP 3.1.1-0537/3.0/2004.

Multiplex mikrogyöngy mátrix eljárások, kitek fejlesztése és az ELISPOT technika alkalmazása humán diagnosztikai és állategészségügyi felhasználásra

A projekt rövid leírása:

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) pályázatunk hat konzorciumi tag együttműködésében vállalt kutatási, kutatás-fejlesztési programja két részből áll:
1. Az ELISPOT technológia alkalmazását segítő hálózat kiépítése
2. Multiplex mikrogyöngy mátrix eljárások, kitek fejlesztése humán diagnosztikai és állategészségügyi felhasználásra
A program befejezésének időpontja 2007. január 31.

 

Comments are closed.