HCS (High Content Screening)

Örömmel jelentjük be, hogy a Soft Flow Hungary Kft. a közelmúltban vásárolt egy HCA (High Content Analysis) vizsgálatokra alkalmas mikroszkóp rendszert. Jelenleg (tudomásunk szerint) a mi Olympus scan^R platformunkon kívül csak kettő (zárt rendszerű) HCS készülék működik az országban


A HCS a molekuláris és sejtbiológia eszköztárát és módszereit kombinálja az automatikus, nagy felbontású fény- és/vagy fluoreszcens mikroszkópiával. A módszer segítségével a flow citometriához hasonló statisztikai sokaságon, tehát nagyszámú sejten, organellumon tudunk sorozatfelvételeket készíteni. A rögzített képeken sokféle kvantitatív morfológiai, morfometriai módszerrel és/vagy a fluoreszcens képek sokrétű analízisével a flow citometriában megszokott Flow Cytometry Standard (FCS) adatfájlt tudunk képezni, amelyek a flow citométeres eredményekhez hasonló módszerekkel értékelhetők. A módszer fontos eleme az a képanalízis szoftver, amely a rögzített képekből a digitalizált adatfájlokat előállítja. Az adatok a legtöbb flow citometriás analízis szoftverrel (pl. a mi CellCap szoftverünkkel) is értékelhetők, elemezhetők. A HCA módszer kiemelkedő előnye a flow citometriával szemben, hogy minden egyedi mérési pontot vissza tudunk vezetni arra a vizsgált sejtre/organellumra, amelyből az adat származik.


A HCS méréseket tipikusan sejttenyésztő plate-eken, fixált mintákon végezzük, de a készülék alkalmas tárgylemezek vizsgálatára is. Az alkalmazások köre rendkívül széles (pl. morfológia, felületi marker analízis, kolokalizáció, sejtciklus analízis, internalizáció, transzlokáció, apoptózis, stb.).


Meggyőződésünk, hogy a HCS alkalmazása az immunológiai kutatások területén (is) jó publikációs lehetőséggel bír!


A HCA alkalmazására két területen keresünk egyetemi, kutatóintézeti partnereket:


  • Szolgáltatást nyújtunk: lemérjük és kiértékeljük az Ön kísérletei mintáit, amelyeket sejttenyésztő edényeken/hordozókon vagy tárgylemezeken juttat el hozzánk. Szívesen közreműködünk a kísérletek megtervezésében.
  • Közös assay fejlesztés: A gyógyszerkutatásban és fejlesztésben alkalmazható eljárások fejlesztéséhez, a gyakorlatban történő alkalmazásokhoz keresünk partnereket. Az alkalmazások bevételeiből részesedést fizetünk.


Alkalmazási területek


Cell counting, Gene expression, Intracellular transport, Translocation, Cell proliferation, Bacterial infection assay, Cell cycle analysis, Protein localisation and co-localisation, Live cell assays, Multi-colour assays, Rare event analysis, Automated FISH analysis, Fluorescence analysis in tissue sections, Cell array screens, Micronuclei and comet assays, Apoptosis, Calcium Flux, Cell Differentiation, Cell Migration, Cell Shape Changes, Cytoskeletal Rearrangement, Cytotoxicity, Infection, Lipid Droplet Analysis, Protein Expression, Receptor Activation, Reporter Gene, Signaling Pathway Analysis, Transcription Factors, etc.


Javasolt irodalom:


  • Joseph M. Zock (2009) Applications of High Content Screening in Life Science Research (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841426/)
  • William Buchser, et al.. (2012) Assay Development Guidelines for Image-Based High Content Screening, High Content Analysis and High Content Imaging. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK100913/)